مقدمه ای بر کاربرد تراوش تبخیری

مقدمه ای بر کاربرد تراوش تبخیری

مقدمه ای بر کاربرد  تراوش تبخیری

تراوش تبخیری یکی از تکنولوژی های اصلی در جداسازی غشایی است. تراوش تبخیری عبارتی است که برگرفته از نام دو عملیات مهم در جداسازی یعنی تراوش و تبخیر می باشد. به طور کلی، بیشترین کاربرد فرآیند تراوش تبخیری در صنایع شیمیایی می باشد. البته در صنایع غذایی و دارویی نیز به منظور تغلیظ محصولات حساس به دما یا حذف ترکیبات آروماتیکی و در برخی از مسائل زیست محیطی مانند حذف آلودگی های فرار از پساب یا در کاربرد های تجزیه ای برای غنی کردن یک جز به کار می رود.
در این گزارش، پس از معرفی تراوش تبخیری، حوزه های کاربردی آن، مروری بر پژوهش های صورت گرفته بر روی فرآیند تراوش تبخیری و همچنین به معرفی و توضیح پارامتر های تاثیرگذار بر روی عملکرد غشاها پرداخته شده است.

فهرست:

فصل اول: مروری بر تاریخچه و توسعه فناوری تراوش تبخیری و کاربردهای آن

1-1 مقدمه

1-2 معرفی فرایند تراوش تبخیری

1-3 تاریخچه توسعه و پیشرفت فرایند تراوش تبخیری

1-4 حوزه های کاربردی فرآیند تراوش تبخیری

1-4-1 آبزدایی از ترکیبات آلی

1-4-2 جداسازی ترکیبات آلی-آلی

1-5 تراوش تبخیری در جداسازی آب و اتانول

فصل دوم: بررسی عملکرد فرایند تراوش تبخیری و اثر فاکتورهای موثر بر روی غشا

2-1 انتقال جرم در تراوش تبخیری

2-2 عوامل و فاکتور های تاثیرگذار بر روی عملکرد غشا

2-3 فاکتور های تاثیر گذار از نقطه نظر غشا و فرآیند

2-3-1 ماده پلیمری

2-3-2 ضخامت غشا

2-3-3 دما

2-3-4 غلظت خوراک

2-3-5 Artefacts

2-3-6 مورفولوژی (ریخت شناسی)

2-4 استفاده از غشاهای پلیمری در فرآیند جداسازی آب-اتانول

2-4-1 استفاده از غشا پلی وینیل الکل در جداسازی مخلوط آب و اتانول

2-4-2 غشاهای PVA اتصال عرضی شده

فصل سوم: نتیجه گیری

مراجع و منابع

 

این مجموعه شامل یک فایل پاورپوینت در 17 اسلاید و یک فایل ورد با 33 صفحه می باشد که مناسب برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی جهت اراثه برای دروس تخصصی و عمومی مرتبط با غشا می باشد.


خرید آنلاین